Want to grow your business? We've launched a Customer Success Marketing platform at Waymark.
Learn More

Cristian Andor

Lawyer

at

Cabinet avocat Andor

Welcome to your profile!

We're hard at work collecting reviews from your clients. Check back soon to read your reviews.

About Cristian Andor

Cabinet avocat Andor
Cabinetul nostru de avocatura vrea sa vina in ajutorul societatilor comerciale din romania, si pentru aceste motive ne-am specializat si pe Registrul Comertului putand oferii urmatoarele srvicii:

Constituiri firme (societati comerciale)
Infintare P.F.A. , I.I., I.F
Autentificare documente (identitatea partilor), declaratii pe proprie raspundere
Deschidere/inchidere Puncte de lucru
Schimbare sediu social (in acelasi oras sau in alta parte)
Actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2 (recodificare)
Schimbare denumire firma (societate comerciala)
Majorarea capitalului social al societatilor comerciale
Reducerea capitalului social al societatilor comerciale
Schimbare sau numire de nou administrator
Extindere obiect de activitate
Rezervare denumire firma (societate comerciala)
Modificarea datelor personale asociatilor/administarorilor firmei
Autorizare obiect de activitate
Stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale
Suspendarea temporara a activita?ii/reluarea activita?ii societatilor comerciale
Radiere / dizolvare / lichidare societati comerciale
Prelungirea duratei de functionare a societa?ilor comerciale
Prelungire sediului social
Cesiuni parti sociale
Cooptare asociat nou /excludere asociat
Obtinere certificate constatatoare/copii legalizate
Acte aditionale
See MoreRead Less

Featured Reviews About Cristian Andor

Cristian Andor's Mutual Friends

Log in to to see if you and Cristian have any mutual friends!

Reviews about Cristian Andor

Your Friend
4
Your Friend
5
Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Send a Message
×

Are you a professional? Build your online reputation, today!