Want to grow your business? We've launched a Customer Success Marketing platform at Waymark.
Learn More

Richard Joreid

Sykkel Repratør

at

Kontakted sykkelverksted

Welcome to your profile!

We're hard at work collecting reviews from your clients. Check back soon to read your reviews.

Featured Reviews About Richard Joreid

Richard Joreid's Mutual Friends

Log in to to see if you and Richard have any mutual friends!

Reviews about Richard Joreid

Your Friend

Richard viser et enormt engasjement og blottlegger et åpent sinn I forhold til nye innfallsvinkler og ideer. Han framstår som traust og med et stort og varmt hjerte, og med en evne til å trekke essensen ut av - for ham på forhånd ihvertfall delvis ukjent materiale - Han stiller veldig forniftige spøsmål, hvis det er noe han ikke forstår helt, og er en sann glede å samarbeide med.. I tillegg virker det som han sitter på en mengde innsikt og forstålse som kanskje ikke helt har gått opp for ham ennå. dedikerte mennesker bringer verden videre...See MoreRead Less"

Richard's Reply

 

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Send a Message
×

Are you a professional? Build your online reputation, today!