Want to grow your business? We've launched a Customer Success Marketing platform at Waymark.
Learn More

Leif Lønne

my own

Welcome to your profile!

We're hard at work collecting reviews from your clients. Check back soon to read your reviews.

Featured Reviews About Leif Lønne

Leif Lønne's Mutual Friends

Log in to to see if you and Leif have any mutual friends!

Reviews about Leif Lønne

Your Friend

Leif er en leder av flokken. Han har en evne til å lære bort, lede og inspirere andre. Denne evnen har han forde han sitter på mye kunnskap og fakta orientert informasjon. Og med tanke på at jeg ikke har kjennt han lenge så er det få mennesker som har inspirert meg så mye på kort tid. Jeg lærer mye av Leif og det som stadig overasker meg er at når det er noe jeg lurer på om våres felles intersesser så har han altid svaret som er ordrett fra boka eller av egen erfaring. Så vet jeg at han er en mann som er fyllt med spennende prosjekter som jeg gleder meg til å se.

Aii Richard Joreid.
See MoreRead Less"

Leif's Reply

 

Your Friend

Artiste jusqu'au font de son âme!"

Leif's Reply

 

Your Friend

Leif Lønne is wonderful!"

Leif's Reply

 

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Your Friend

Recommends

Send a Message
×

Are you a professional? Build your online reputation, today!