Want to grow your business? We've launched a Customer Success Marketing platform at Waymark.
Learn More

Professionals in Fertile, Iowa

There are 1 recommended Health Care Providers in Fertile, IA. Read reviews from people you know to find the best Health Care Provider.

Review by Annika Krantz

Tord har livserfarenhet när det verkligen upplevs motgång, men har vänt detta till något positivt som ger medgång/medvind och delar med sig av hela sin själ och hjärta när människor kan uppleva smärta och sorg, så finns han där som en livsvän för dem som befinner sig i glädje men även i nära djupet, lika sann och äkta sprider han sin kärlek, värme och energi som en coachande tröstare och sporrar personen framåt i rätt riktning mot målet!!!See MoreRead Less